START

Daniel R. Kucharczyk 2014-2019

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzęowy Unii Europejskiej PL)  informuj?/b>
 
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Lubaniu
 tel:  75 722 29 57  email:  lubansp1@wp.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w szkole możliwy jest pod numerem tel. nr 75 722 29 57  lub adresem email  lubansp1@wp.pl
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.